Természetes Nyelvtanulás
Tanfolyamok
Könyv
Nyelvi játékklub
Egyéni nyelvtanulás
Kultúraközi tanácsadás
Esemény-naptár

Mik a Természetes Nyelvtanulás gyökerei?

Bizonyos szempontból a Természetes Nyelvtanulás nem tartalmaz semmi különös újdonságot. Azt műveljük, amit az emberiség minden tagja már valószínűleg többszázezer éve: velünk született képességekkel sajátítunk el nyelveket.

A Lingeon tulajdonképpen csupán egyfajta edény, amelyben a felszínre hozhatjuk, és életünk bármely szakaszában tudatosan is felhasználhatjuk e gyermekkorban meglévő, ösztönös kincset. Módszerek formájába önti, lépésekre bontja az eddig ismeretlen kultúrákkal való érintkezés mikéntjét, a nyelvi struktúrák összeállítását magunkban.

Honnan ered ez az eszköz?

A tudatos módszertan és hozzáállás legnagyobb részben a neurolingvisztikus programozásra épül. E tudományágat a hetvenes évek elején alkotta meg John Grinder nyelvész és Richard Bandler pszichológus. Különleges tehetségű emberek viselkedésének a szerkezetét „modellezték”, azaz gyakorlati szempontból vizsgálták, hogy másokat is megtaníthassanak az illetők képességeire. Ha többet akarsz megtudni az NLP-ről, ajánljuk Steve és Connirae Andreast, valamint Robert Diltset, akik a terület jelentős fejlesztői. Néhány hazai kapcsolat: Mindennapi NLP, illetve NLP Akadémia.

A Természetes Nyelvtanulás felfogható egyéni helyett csoportos modellezésként; embercsoportok mintáinak az eltanulásaként. Emellett felhasználja az NLP kommunikációs eljárásait is, sőt, a nyelvtanulás konkrét módszereiben helyenként szintén épít az elődök munkájára; e téren John Grinder és Charles Faulkner érdemel említést.

Egy másik megközelítésben a Lingeon nem más, mint az emberi csoport-tudat célszerű alkalmazása. Noha a nyugati civilizációban az egyéniségnek általában különleges jelentőséget tulajdonítunk, biológiai értelemben csoportot alkotó élőlényeknek is felfoghatjuk magunkat, akik finom rezgésekkel folyamatosan kapcsolatban vannak a csoportjuk tagjaival. E kommunikáció később kifejlődött, tudatosabb része az emberi beszéd. A közlés tudatos dimenzióját, a nyelvet akkor sajátíthatjuk el könnyen, ha a közösség testi, hang- és egyéb mintáit átvéve belépünk a csoportba és eggyé válunk azzal. Amikor odafigyelünk a bennünk rejlő közös tudatra, leengedjük vélt falainkat, és érzelmileg azonosulunk a körülöttünk lévőkkel, a Természetes NYelvtanulás részét képező módszerek tulajdonképpen maguktól létrejönnek.

Mindennap
csemegék

Kövess a Facebookon...