Természetes Nyelvtanulás
Tanfolyamok
Könyv
Nyelvi játékklub
Egyéni nyelvtanulás
Kultúraközi tanácsadás
Esemény-naptár

Hogyan lehetsz Lingeon-tanár

Amennyiben szeretnél együtt dolgozni velünk, az első lépés egy kétnapos Természetes Nyelvtanulás-tanfolyam elvégzése. Itt megismerheted a módszereinket, a hozzáállásunkat, minket, mi pedig téged. Ha kölcsönös a szimpátia, mélyebben elbeszélgetünk, elmondjuk, hogy szerintünk miben érdemes fejlődnöd, és ezt hogyan érheted el, akár egyénileg, akár a mi segítségünkkel (és persze te is elmondhatod nekünk ugyanezt). Ha sikerül, egy idő után kipróbálunk tanfolyami segítőként. Amikor alkalmasnak látunk a feladatra, megkapod a Lingeon-segítő oklevelet.

A Lingeon három szintjének pontos feltételeit alább olvashatod, valamennyi minősítést egyéni visszajelzésen és feladatokon alapuló folyamat során nyerheted el. Tanári, tréneri, tolmácsi gyakorlat, NLP-képzettség, nyelvek és kultúrák magas szintű, gyakorlati ismerete előnyös.

Más módon is együttműködhetünk: ha anyanyelvi, vagy azt megközelítő szinten beszélsz valamilyen nyelvet, ügyfeleink mentora lehetsz. Ha öntudatlan nyelvzseni vagy, megvizsgálhatjuk, hogyan csinálod, és fejlesztővé válhatsz, anélkül, hogy emberekkel kellene foglalkoznod. Vagy...?

 

 A Természetes Nyelvtanulásban háromfajta minősítés létezik:


1) segítő

A Lingeon-segítő Természetes Nyelvtanulás-tanfolyamokon segítői munkát vállalhat. (Részt vesz a tanfolyamok előkészítésében, a gyakorlatok során körbejár, a csoportok és az egyének munkáját egyengeti; figyeli és jelzi a tanárnak a csoport szükségleteit, stb.) Folyamatosan támogatást kap a kollégáktól a további fejlődésben, saját célra használhatja a Lingeon-segédanyagokat is.
Lingeon-segítő lehet, aki:
– elvégezte a Természetes Nyelvtanulás-tanfolyamot
– nyitott, kreatív, értelmes, strukturált gondolkodású, emberekre figyelő, az embereket szerető egyén, belső fegyelemmel, nagy empátiával és személyes integritással rendelkezik, mások haladásából örömet merít
– folyékonyan beszél az anyanyelvén kívül legalább még egy nyelven
– az egyéni mentori folyamatban kitűzött célokat sikeresen teljesítette
– tanul valamilyen nyelven a Lingeon segítségével

2) tanácsadó

A Lingeon-tanácsadó – mélyebb tudása és nagyobb tapasztalata révén – díjazásban részesül, amennyiben segítőként vesz részt tanfolyamon. Egyes anyagrészeket taníthat is. Személyes tanácsadási folyamatban önállóan konzultálhat ügyféllel, és ehhez felhasználhatja a Lingeon-anyagokat.

Tanácsadóvá az válhat, aki:
– Lingeon-segítői oklevéllel rendelkezik
– tanácsadó mellett részt vett nyelvi tanácsadási folyamatban
– alkalmazza a Lingeont a saját életében: legalább egy új nyelvet annyira elsajátított a Természetes Nyelvtanulás segítségével, hogy képes legyen kifejezni magát rajta, és folytatja a tanulást
– az egyéni mentori folyamatban kitűzött célokat sikeresen teljesítette


3) tanár
A Lingeon-tanár önállóan tarthat Természetes Nyelvtanulás-tanfolyamot.

Lingeon-tanárrá az válhat, aki:
– Lingeon-tanácsadói oklevéllel rendelkezik
– elvégezte a tanári tanfolyamot
– az egyéni mentori folyamatban kitűzött célokat sikeresen teljesítette
– legalább egy nyelvet megtanult a Természetes Nyelvtanulás módszereivel annyira, hogy tanfolyamot tarthasson rajta
– fejleszti magát, a segítőket, a tanácsadókat, a kollégáit és a területet

Mindennap
csemegék

Kövess a Facebookon...